Önemli Web Verileri – Kullanıcı Deneyimi Ölçütleri

Önemli Web Verileri Nelerdir?

Önemli Web Verileri (Core Web Vitals), geliştiricilere kullanıcıların bir internet sayfasını nasıl deneyimlediklerini anlamalarında yardımcı olan, Google’ın bir dizi standartlaştırılmış ölçütüdür.

Önemli Web Verileri Nelerdir

Önemli Web Verileri geliştiriciler için oluşturulmuşken, bu araçlar tüm site sahipleri tarafından da kullanılabilir çünkü kullanıcının bir sayfadaki gerçek dünya deneyimini vekil olarak parçalara ayırırlar / gösterirler.

Önemli Web Verileri, şunlar dahil olmak üzere, kullanıcı deneyiminin üç ana alanı için bir ölçüt oluşturarak kullanıcı deneyimi sorunlarını tanımlamaktadır:

 • Sayfa yükleme performansı (Yükleme)
 • Etkileşim kolaylığı (Etkileşim)
 • Kullanıcının bakış açısından bir sayfanın kararlılığı (Görsel Kararlılık)

Bu ölçütlerin her biri, kullanıcının bir internet sitesiyle nasıl etkileşime girdiğini ve nasıl etkileşim kurduğunu etkileyen farklı unsurlar üzerinde kendi bakış açılarını sunar.

Geliştiricilerin “kullanıcı deneyimi” hakkında bütünsel bir bakış açısından düşünmeye ihtiyaçları varken, bu bağımsız ölçütler farklı değişkenleri daha küçük parçalara bölmeye yardımcı olur, dolayısıyla site sahipleri internet siteleri genelindeki teknik sorunları tanımlayabilir ve düzeltebilirler.

Bu ölçütlerin bir internet sitesi üzerinde kullanıcı deneyimi hakkındaki tüm hikayeyi anlatmadığını hatırlamak önemlidir, ancak geliştiricilerin verimli ve sistemli bir yolla sorunları gidermeleri için, her bir ölçüt bir araya getirilebilir.

Hadi internet sitelerinizi bugün iyileştirmek için Önemli Web Verilerinde bulunan üç ana ölçüte bir göz atalım!

En Büyük Zengin İçerikli Boyama (Largest Contentful PaintLCP)

1. En Büyük Zengin İçerikli Boyama (Largest Contentful Paint/LCP)

En Büyük Zengin İçerikli Boyama, site sahiplerinin kullanıcı deneyimini değerlendirmek ve bir kullanıcının, izleyici tarafından görülebilen en büyük blokların oluşturma süresine dayanarak bir siteyi faydalı bulup bulmayacağını görmek için kullanabileceği bir Önemli Web Verileri ölçütüdür.

Site sahiplerinin keyifli bir kullanıcı deneyimi oluşturmak için sitelerinde hızlı yüklenecek sayfalara ihtiyaçları vardır.

Olumlu bir kullanıcı deneyimi için yükleme süresi yalnızca kritik bir faktör değildir, hızlı yüklenen bir sayfanın Google’da daha yüksekte sıralanması muhtemeldir.

Artı olarak, yavaş yükleme süreleri olan bir sayfaya kıyasla, hızlı yükleme sürelerinin etkileşim ve dönüşüm oranlarını etkilediği görülmektedir.

LCP neyi ölçer?

LCP, farklı içerik bloklarının kullanıcı görünüm alanına (mevcut ekran) yüklenmesi için geçen süreyi ölçmektedir.

Bu ölçüt, içerik bölümünün görünür ekranda ne kadar hızlı oluştuğunu söyler ve ekranın görünmeyen kısmındaki hiçbir şey değerlendirilmez.

 • Görseller
 • Video poster görselleri
 • Arka plan görselleri
 • Blok-seviyesi metni

Site sahipleri, bir sayfa yüklenmeye başladığında 2,5 saniye içinde bir LCP amaçlamalıdır.

Kümülatif Düzen Kayması (Cumulative Layout ShiftCLS)

2. Kümülatif Düzen Kayması (Cumulative Layout Shift/CLS)

Site sahiplerinin, satışları ve dönüşümleri artırmak için bir sitedeki bağlantılar ve tuşlarla etkileşim kurmayı mümkün olduğunca kolay bir hale getirmeye ihtiyaçları vardır.

Kümülatif Düzen Kayması, bir internet sayfası yüklendikten sonra değişen bağlantıları veya tuşları tanımlayan ve sayfa bir kez oluştuğunda kullanıcıların sitenizdeki unsurlarla etkileşim kurmaya çalıştığında deneyimleyecekleri zorluğun seviyesini yansıtan bir ölçüttür.

UX ve tasarım, iyi bir kullanıcı deneyimi için hayati bileşenlerdir ve eğer bir internet sayfası, bir kullanıcı okurken öğeleri kaydırırsa, kullanıcı hayal kırıklığına uğrayacaktır.

CLS, site sahipleri kullanılabilirliği artırabilsin, linke tıklama oranlarını artırabilsin ve çevrimiçi satışları geliştirebilsin diye geliştiricilerin sayfadaki resimlerin veya bağlantıların kayıp kaymadığını belirlemesine yardım etmektedir.

CLS neyi ölçer?

CLS, görünür görünüm alanındaki öğelerin, oluşturulan iki çerçeve arasındaki başlangıç pozisyonundan kayıp kaymadığını ölçmektedir.

Basitçe, bu ölçüt site sahiplerinin bir kullanıcı verilen sayfadaki içeriği okurken metin, tuş ve afişler gibi içeriğin etrafa itilip itilmediğini anlamalarına yardım etmektedir.

Konumunu değiştiren öğeler kullanıcıların aklının karışmasına sebep olabilir ve bir sayfadaki deneyimlerini engelleyebilir, dolayısıyla bir sayfa kullanıcının cihazında yüklendikten sonra tüm içeriğin aynı yerde kaldığından emin olmak önemlidir.

CLS, birkaç faktörü göz önünde bulundurarak kullanıcı bakış açısından bir sayfanın görsel tutarlılığını belirlemede temel ölçütlere bakmaktadır:

 • Düzen kayması
 • Etki oranı
 • Mesafe oranı

Site sahipleri 0,1 saniye ve daha az bir CLS sürdürmelidir.

Kümülatif Düzen Kayması (Cumulative Layout ShiftCLS)

3. İlk Giriş Gecikmesi (First Input Delay/FID)

Çevrimiçi kullanıcılar, hızlı ve etkileşim kurması kolay sayfalar isterler.

İlk Giriş Gecikmesi, hedef kitlenizin hayal kırıklığına uğramasına sebep olabilen sayfaları belirlemek için  ilk giriş gecikmesini (bir sayfa öğesinin, kullanıcının girdisine yanıt vermesi için geçen süre) ölçmektedir.

Modern internet siteleri, hedef kitlelerine içerik sunmak için bir dizi gelişmiş teknoloji ve dinamik içerik bileşenleri kullanmaktadır.

Bu tür içerik, içerik iletimini iyileştirebilirken, bu iyileştirmeler kullanıcının, tarayıcılarının girdilere göre hareket etmesini beklemesi gerektiği gecikme sürelerine sebep olabilir.

Geliştiricilerin, site genelinde etkileşimi ve kullanılabilirliği iyileştirmek için kullanıcıların bir tarayıcının girdilerine cevap vermesi için bekledikleri süreyi düşürmesi gerekiyor.

FID ne ölçer?

FID, bir kullanıcıdan öğe girdileri yüklenirken sayfanın ne kadar duyarlı olduğunu ölçmektedir.

Bu, FID’ın yalnızca tıklamalar ve tuş basmaları gibi olayları kaydettiği anlamına gelmektedir.

Site sahipleri iyi bir kullanıcı deneyimi sağlamak için 100 milisaniyenin altında bir FID hedeflemeliler.

FID ölçümünün zor olduğunu belirtmek gerekiyor, çünkü bu veriler yalnızca alanda ölçülebilmektedir.

Bu, puanınızın, kullanıcının cihaz kapasitesi ve hedef kitleniz tarafından deneyimlenen internet hızı gibi kontrolünüz dışındaki değişkenlere bağlı olacağı anlamına gelmektedir.

Diğer Performans Ölçütleri

Diğer Performans Ölçütleri

Konuştuğumuz gibi, Önemli Web Verileri geliştiricilerin kullanıcı deneyimi için internet sitelerini iyileştirmekte kullanabilecekleri bir sürü bilgi sunmaktadır.

Yukarıda listelenen temel ölçütler ile birlikte, geliştiriciler ayrıca kodlarının kullanıcıların sitedeki içeriği tüketme yöntemlerini nasıl etkilediğini de anlayabilir.

Kullanıcı deneyimi ölçütlerinin bir parçası olarak değerlendirilmezken, bu ölçütler gecikme sürelerini veya çevrimiçi hedef kitlesinin bir internet sitesiyle nasıl etkileşime geçtiğini olumsuz bir şekilde etkileyebilecek diğer teknik faktörleri ölçebilir, bu sebeple, ziyaretçilerin sitenizde sahip olduğu deneyimi anlamak için kullanabileceğiniz diğer birkaç ölçüte hızlı bir bakış atalım.

1. İlk Zengin İçerikli Boyama (FCP – First Contentful Paint)

İlk Zengin İçerikli Boyama (FCP), bir kullanıcı tarayıcısının DOM unsurlarını (görseller, beyaz olmayan <canvas> unsurları ve SVG’ler) oluşturmak için ne kadar sürdüğünü ölçmektedir.

Bu ölçüt oluşturmayı engelleyen kaynakları belirler ve bir dizi FCP puanıyla saniye cinsinden ölçülür:

 • 0–2 saniye: Yeşil (hızlı)
 • 2–4 saniye: Turuncu (orta)
 • 4+ saniye: Kırmızı (yavaş)

2. Hız İndeksi (SI – Speed Index)

Hızlı internet siteleri gelişmiş çevrimiçi deneyimleri sunar ve Hız İndeksi (SI) sitenizdeki içeriğin bir kullanıcıya görünmesi için geçen ortalama süreyi göstermektedir.

Bu ölçüt bir sayfadaki aşırı JavaScript’i tanımlar ve bir dizi SI puanıyla milisaniye cinsinden ölçülür:

 • 0–4,3 saniye: Yeşil (hızlı)
 • 4,4–5,8 saniye: Turuncu (orta)
 • 5,8+ saniye: Kırmızı (yavaş)

3. Etkileşim Süresi (TTI – Time to Interactive)

Etkileşim Süresi (TTI), bir sayfadaki içeriğin tamamen etkileşimli olması için işlevsel bir hale gelene kadar geçen süre miktarıdır.

TTI, gereksiz JavaScript barındıran sayfaları tanımlamaya yardım eder ve bir dizi TTI puanıyla saniye cinsinden ölçülür:

 • 0–3,8 saniye: Yeşil (hızlı)
 • 3,9–7,3 saniye: Turuncu (orta)
 • 7,3+ saniye: Kırmızı (yavaş)

4. Toplam Engelleme Süresi (TBT – Total Blocking Time)

Toplam Engelleme Süresi (TBT), site sahiplerinin bir internet sayfasının belirli kullanıcı girdilerine ne kadar uzun sürede yanıt verdiğini hesaplamalarına yardımcı olmaktadır.

Bu ölçüt gereksiz JavaScript barındıran sayfaları tanımlar ve bir dizi TBT puanıyla milisaniye cinsinden ölçülür:

 • 0–300 ms: Yeşil (hızlı)
 • 300–600 ms: Turuncu (orta)
 • 600+ ms: Kırmızı (yavaş)

5. Sayfa Performans Puanı (Page Performance Score)

Bir Sayfa Performans Puanı, Önemli Web Verilerindeki önemli kullanıcı deneyimi ölçütlerini göz önünde bulunduran tek ölçüttür.

Bu puan, tüm mobil ve masaüstü ziyaretleri genelinde bir bütün puanlama sistemi kullanmaktadır.

Hızlı bir şekilde yakından inceleme gerektiren sayfaları anlamak için, tek bir puan veren ağırlıklı ortalamayı almaktadır.

Bu ölçütler Sayfa Performansı Puanı ölçütünde 0 ile 100 puan arasında ve üç bölge ile (iyi, orta, zayıf) basitleştirilerek temsil edilir.

Web geliştiriciler veya site sahipleri, 90 (iyi), 50-90 (orta – geliştirmeye ihtiyaç var), ve 50’nin altındaki (zayıf) olarak adlandırılan üç kategori ile web sitesi mevcut durumunu sayısal olarak ifade edebilen referans gösterebilirler.

TurboPak - Web Sitenizi Hızlandırın