Web Sitesi Hızı Nedir ve Google Hız Endeksi Nedir

Tabii hız önemlidir, ama bununla tam olarak ne demek istiyoruz?

Hızlı bir siteye sahip olmak ne demektir?

İnsanların web sitelerinin x.xx saniye (örneğin 4,58 saniye) veya benzeri bir sürede yüklenmesi açısından konuştuğunu duymak yaygındır.

Ancak yükleme tek bir an değildir; tek bir ölçümün tam olarak yakalayamayacağı bir deneyimdir aslında.

Yükleme deneyimi sırasında, bir kullanıcının onu ‘hızlı’ olarak algılayıp algılamadığını etkileyebilecek birden fazla an vardır.

Ve yalnızca birine odaklanırsanız, geri kalan zamanlarda meydana gelen kötü deneyimleri kaçırabilirsiniz.

Yükü tek bir metrikle ölçmek yerine, kullanıcının yük hızı algısını etkileyen deneyim sırasında her anı ölçmelisiniz.

Bir kullanıcı bir web sayfasına gittiğinde, genellikle belirli geri bildirim türlerini arar (oluşma, faydalı olma, kullanılabilme, keyifli olma).

4 adımlı birbiri ardı sıra gelen adımlardan oluşan süreç gibi düşünebilirsiniz:

 • Oluşuyor mu?
  • Gezinme başarılı şekilde başladı mı?
  • Sunucu yanıt verdi mi?
 • Faydalı mı?
  • Kullanıcıların etkileşime girebileceği yeterli içerik işlendi mi?
 • Kullanılabilir mi?
  • Kullanıcılar sayfa ile etkileşime girebilir mi? Veya sayfa hala yüklenmekle mi meşgul?
 • Keyifli mi?
  • Etkileşimler doğal ve yumuşak mı ve gecikmesiz mi?

Yükleme süresi veya DOMContentLoaded süresi gibi geleneksel performans ölçümleri güvenilir değildir, çünkü bunların oluşumları bu geri bildirim dönüm noktalarına karşılık gelebilir veya gelmeyebilir.

Bu nedenle, bir sayfanın kullanıcılarına bu geri bildirimi ne zaman sağladığını anlamak için kullanılabilecek ek ölçümler ortaya çıktı:

web sitesi hız ölçümü ek metrikler şeması

FCP (First Contentful Paint) – İlk Zengin İçerikli Boyama:

İlk Zengin İçerikli Boyama, ilk metnin veya resmin boyandığı zamanı işaret eder.

TTI (Time to Interactive) – Etkileşime Hazır Olma Süresi:

Etkileşime hazır olma süresi, sayfanın tamamen etkileşime hazır hale gelmesi için geçmesi gereken süreyi ifade eder.

FCP ve TTI, altı yeni ölçümden ikisidir, diğerleri Performans raporunda görülebilir (LCP, TTI, TBT, CLS). Bir örneği aşağıdaki resimde bulunmaktadır.

Google PageSpeed Insights – Google Sayfa Hızı İçgörüleri:

Bu tanımları ve daha fazlasını Google Sayfa Hızı İçgörüleri sayfasında da inceleyebilirsiniz.

Adresi: https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights

Google Sayfa Hızı İçgörüleri (PageSpeed Insights) analizleri, web sayfasının içeriğini analiz edip ardından sayfayı daha hızlı hale getirmek için öneriler oluşturur.

google sayfa hızı endeksi sayfası

Bu metriklerin sunduğu farklı içgörüleri anlamak, ardından kullanıcı deneyiminiz için önemli olanları belirlemek gereklidir.

Hatta bazı markalar, insanların hizmetlerine ilişkin beklentilerine özgü ek özel ölçütler bile tanımlamaktadır.

Yukarıdaki resimde performans puanı 88 ve hız endeksi 2,4 saniyedir.

Performans puanı nasıl ağırlıklandırılır?

Lighthouse performans puanı, metrik puanların ağırlıklı ortalamasıdır.

Doğal olarak, daha ağır ağırlıklı metriklerin genel Performans puanınız üzerinde daha büyük bir etkisi vardır.

lighthouse performans puanı bileşenleri ve ağırlıkları

Tek metriğe bakacaksak hangisine bakmalıyız?

Yük, birden fazla andan fazla olsa da basitleştirilmiş raporlama veya karşılaştırma amacıyla tek bir metriğe sahip olmak yine de faydalı olabilir:

Hız Endeksi ve Lighthouse puanı bu şekilde kullanılabilir.

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=tr

Google tarafından sunulan yukarıdaki sayfaya gidip kendi web sitenizin hız endeksi ve diğer metriklerini ölçebilir ve görebilirsiniz.

google lighthouse web sitesi performans raporu

Hız Endeksi (Speed Index):

Hız Endeksi, bir sayfa içeriğinin görsel olarak ne kadar hızlı doldurulabildiğini gösterir.

Hız Endeksi, Lighthouse raporunun Performans bölümünde izlenen altı ölçümden biridir.

Her metrik, sayfa yükleme hızının bazı yönlerini yakalar.

Lighthouse, Hız Endeksini saniye cinsinden görüntüler.

Hız puanuLighthouse tarafından analiz edilen laboratuvar verilerine dayanmaktadır.

Lighthouse adresi: https://developers.google.com/web/tools/lighthouse/

Lighthouse, web sayfalarının kalitesini artırmak için açık kaynaklı, otomatik bir araçtır.

Herkese açık veya kimlik doğrulaması gerektiren herhangi bir web sayfasında çalıştırabilirsiniz.

Hız Endeksi ne ölçer?

Hız Endeksi, sayfa yükleme sırasında içeriğin görsel olarak ne kadar hızlı görüntülendiğini ölçer.

Lighthouse, Hız Endeksi puanınızı nasıl belirler?

Hız İndeksi puanınız, sayfanızın hız indeksi ile gerçek web sitelerinin hız indekslerinin HTTP Arşivinden alınan verilere dayalı bir karşılaştırmasıdır.

Aşağıdaki tablo, Hız Endeksi puanınızı nasıl yorumlayacağınızı gösterir (hızlı, orta, yavaş):

Hız Endeksi (saniye) Renk Hız Endeksi Puanı
0-4.3 Yeşil (Hızlı) 75–100
4.4-5.8 Kavuniçi (Orta) 50–74
5.9 ve üzeri Kırmızı (Yavaş) 0–49

Hız Endeksi puanınızı nasıl iyileştirebilirsiniz?

Sayfa yükleme hızını artırmak için yaptığınız her şey Hız Endeksi puanınızı iyileştirecektir.

Genel Performans puanınızı nasıl artırabilirsiniz?

Belirli bir ölçüme odaklanmak için belirli bir nedeniniz olmadıkça, genellikle genel Performans puanınızı iyileştirmeye odaklanmak daha iyidir.

Sayfanız için hangi iyileştirmelerin en fazla değeri sağlayacağını belirlemek için Lighthouse raporunuzun Fırsatlar bölümünü kullanın.

Fırsat ne kadar önemli olursa, Performans puanınız üzerindeki etkisi o kadar büyük olur.

google sayfa hızı endeski ve diğer metrikler
TurboPak - Web Sitenizi Hızlandırın