Sayfa Yükleme Süresi Hemen Çıkma Oranını ve Sayfa Görüntülenmesini Nasıl Etkiler

Web sitenizin sayfalarının yükleme hızının, kullanıcı deneyiminin çok önemli bir parçası olduğu yaygın bir bilgiye dönüşmüş ve şimdilerde sayfa hızı diğer alanlarda çok daha fazla önemli bir hale gelmiştir.

Google’ın arama motoru sayfaları sayfa yükleme süresine dayanarak sıralamaktadır (özellikle, ilk bayt zamanı (TTFB – time to first byte)).

Facebook “İnsanlardan, yavaş yüklenen bir internet sayfasına yönlendiren bir bağlantıya tıklamanın sinir bozucu olduğunu duyduk. Esasen, internette daha da kapsamlı bir şekilde, insanlar bir sitenin yüklenmesi için çok uzun süre beklemek zorunda kaldıklarında tıkladıkları şeyi hep birlikte bıraktıklarını bulduk.” diyerek, haber akışında yüklemesi yavaş olanlara kıyasla hızlı bir şekilde yüklenen bağlantılara öncelik vereceğini duyurdu.

Facebook bunu yaparak, kullanıcılarının Facebook dışı bir içeriğe yönlendirse bile hızlı yüklenen bir bağlantı beklentisi içinde olduğunu kabul ediyor.

Sayfa Hızı Ziyaretçi Davranışlarını Nasıl Etkiler

Sayfa Hızı Ziyaretçi Davranışlarını Nasıl Etkiler?

Amazon dahil olmak üzere büyük internet sitelerinin, kullanıcıların hızlı bir şekilde yüklenen bir sayfa beklentisi içinde olduğunu ve aslında daha yavaş sayfa yükleme sürelerinin gelirde kayda değer bir düşüşe sebep olduğunu gösteren yürütülmüş çalışmaları vardır.

Bazı tahminler sayfa yükleme süresinde her 100 ms’lik gecikme için %1’e kadar bir kayıp olduğunu söylemektedir.

TurboPak’ın kendi çalışmaları da bunu göstermiştir.

Örneğin önde gelen e-ticaret güzellik sitelerinden birinin daha hızlı sayfalara sahip olmasının dönüşüm oranında %16,5’lik bir artışla ve gelirde istikrarlı bir gelişim ile sonuçlandığını bulduk.

Ancak bu çalışmaları Google ve Amazon gibi yüksek hacimli internet sitelerinden alışılmışın dışında binlerce küçük ve orta ölçekli internet sitesine dönüştürmek zor olabilir. Bazıları sayfa hızının yüksek trafik altında bile iyi bir performans göstermesi beklenen dev internet siteleri için daha fazla önem taşıdığını öne sürerken, diğer çalışmalar binlerce internet sitesi içinden sayfa yükleme süresinin etkisini tam olarak ölçmeyi zor bulmuştur.

İnternet siteleri için sayfa hızının kullanıcı deneyimi üzerindeki etkisini kendilerinin ölçmesi zor olabilir.

Google Analitik, ziyaretçilerinizin deneyimlediği gibi çok temel bir internet sitesi hızı ölçümü almaktadır – ziyaretçilerin %1’inin bir örneği için genel sayfa yükleme süresini gösterir.

Birçok internet sitesi için Google Analitik örnek boyutu son derece küçük olacaktır ve böylece örneklenen son kullanıcıların farklı bağlantıları sebebiyle çarpıtılacaktır.

Daha gelişmiş yazılım araçları sayfa yükleme süresinin çeşitli unsurlarını ölçmektedir – arka uç zamanı, ön uç zamanı ve toplam sayfa yükleme süresi dahil – ancak bu verileri her bir oturum için sayfa görüntülemeleri ve hemen çıkma oranı gibi pazarlama ölçümlerine bağlamaz.

İlaveten, sıklıkla alıntı yapılan sayfa hızı ölçümlerinin çoğu, son kullanıcıların farklı bağlantı hızlarına (özellikle mobil cihazlarda) ve sayfaların ne kadar hızlı yüklenmesi gerektiğine dair farklı beklentilere sahip olduğu birkaç yıl öncesinden gelmektedir.

Şimdi birçok kullanıcı daha hızlı sayfa yükleme süresi beklentisi içindedir ve sadece e-ticaret perakendeciliğin ve sadece internet medya kuruluşlarının büyümesi ile, sayfa hızı hiç olmadığından daha fazla etkiye sahiptir.

Peki, eğer iyi marka farkındalığı olan ve sadık müşteri temelli orta ölçekli bir işletme veya e-ticaret sitesiyseniz, sayfa hızınız sonucunuzu gerçekten etkiler mi ve bunu nasıl ölçersiniz?

Bizim farklı araçlarla yaptığımız gerçek kullanıcı gözetiminin artık sayfa hızının kullanıcılar tarafından görüntülenen sayfa sayısını nasıl etkilediğini ve ortalama hemen çıkma oranını gösteren işletme ölçümlerini gösterebilmektedir.

Ayrıca Google’ın sunduğu araçlar da gelişmiştir ve bu kapsamda kullanacağımız araçlardan biri Google sayfa hızı içgörüleri aracıdır (PageSpeed Inmsights).

Sonuçlar, daha yavaş sayfa hızlarının hem tek bir ziyaretçi tarafından görüntülenen sayfa sayısını hem de ortalama hemen çıkma oranını (byalnızca bir sayfayı ziyaret ettikten sonra ayrılan ziyaretçilerin yüzdesi) olumsuz bir şekilde etkilediğini göstermektedir.

Sayfa Hızı ve Hemen Çıkma Oranı

Sayfa Hızı ve Hemen Çıkma Oranı

Aşağıdaki veri grafiği, gerçek ziyaretçilerin deneyimlediği ortalama toplam sayfa yükleme süresini 1 saniyelik, 2 saniyelik, 3 saniyelik ve benzeri dilimlere ayırmaktadır.

Eğer bir ziyaretçi bir internet sitesinin birden fazla sayfasına gittiyse, sayfa yükleme süresi ortalaması alınır.

Bu yüzden eğer ilk sayfa 4 saniye içinde yüklenirse ve ikincisi 2 saniye içinde yüklenirse, bunlar sayfanın yüklemesi için geçen ortalama süreyi göstermek için “3 saniye” dilimine konur.

sayfa hızı kullanıcı davranışı nasıl etkiler

Gördüğünüz üzere, sayfa hızı yükseldikçe hemen çıkma oranı artmaktadır, ki bu çoğu insanın sadece bir sayfayı ziyaret ettiği ve ziyaret ettikleri ilk sayfanın yavaş olduğu anlamına gelmektedir.

Ortalama sayfa yükleme süresi 2 saniye olan kullanıcılar için, hemen çıkma oranı oldukça küçüktür – sadece %9,61.

Bu, ortalama sayfa yüklemesi 3 saniye olanlar için çok az yükselerek %13,0 olur.

Hemen çıkma oranında 3’ten 4 saniyeye %4,1’lik bir sıçrayış, 4 saniyelik sayfa yükleme süresinde %17,1’lik ve 4’ten 5 saniyeye %5,1’lik bir sıçrayış mevcuttur.

Ortalama 7 saniyelik bir sayfa yükleme süresi deneyimleyen kullanıcılar için, hemen çıkma oranı %32,3’tür.

Sayfa Hızı ve Görüntülenen Sayfa Sayısı

Sayfa Hızı ve Görüntülenen Sayfa Sayısı

Peki, şimdi daha yavaş sayfa yükleme sürelerinin bir sayfadan daha fazlasına giden daha az ziyaretçi anlamına geldiğini biliyoruz, ancak sayfa hızı kullanıcıların ziyaret ettiği toplam sayfa sayısını nasıl etkilemektedir?

Beklentide olabileceğiniz gibi, sayfa hızının hemen çıkma oranı üzerindeki etkisi göz önüne alındığında, ortalama olarak daha hızlı yüklenen sayfalar ziyaretçilerin daha fazla ziyaret ettiği sayfalar anlamına gelmektedir.

sayfa hızına göre görüntülenen sayfa sayısı

Yukarıdaki grafikte görüldüğü üzere, ortalama sayfa yükleme süresi 7 saniye olanlar ortalama yalnızca 3,7 sayfa görüntülerken, ortalama sayfa yükleme süresi 2 saniye olanlar ortalama 8,9 sayfayı görüntülemektedir.

Sayfa hızı azaldıkça, tutarlı bir şekilde görüntülenen sayfaların sayısı da azalmaktadır ve ortalama 2 saniye yükleme süresi olan kullanıcılar ile ortalama 4 saniye yükleme süresi olan kullanıcılar arasındaki görüntülenen sayfa farkı 3.x sayfadır.

Bu, sayfa yükleme süresindeki 2 saniyelik bir gecikmenin sitenizden 3 sayfa daha önce çıkan bir kullanıcıyı ifade edebileceği anlamına gelmektedir.

Sayfa Hızı Geliri Nasıl Etkiler

Sayfa Hızı Geliri Nasıl Etkiler?

Tüm bunlar internet siteniz için ne anlama gelmektedir?

Bu çalışmalardan, sayfa hızının hem her oturum başına görüntülenen sayfa sayısını hem de hemen çıkma oranını etkilediğini görebiliyoruz. Herhangi bir pazarlamacının bildiği üzere, bunlar dönüşüm oranı ve gelir üzerinde doğrudan bir etkisi olan önemli ölçümlerdir.

Görüntülenen sayfalar önemlidir çünkü bir ziyaretçinin sizin internet sitenize bağlanmış olduğunu ve çeşitli sayfa yüklemeleri boyunca sitenizde kaldığını gösterir.

E-ticaret siteleri için, daha fazla görüntülenen sayfa sıklıkla bir ziyaretçinin sayfadaki öğelerden birini sepetine ekleme ihtimalinin daha yüksek olduğu anlamına gelir. Ayrıca daha büyük sepet boyutları anlamına da gelmektedir.

Daha önce önde gelen çevrimiçi güzellik mağazasıyla yapılan A/B testler ile bulduğumuz gibi, daha hızlı sayfalar daha büyük sepete ve daha fazla gelire eşittir.

Her oturumda görüntülenen sayfa sayıları, reklam geliri için sayfa görüntülenmelerine dayalı medya siteleri ve diğer internet siteleri için de çok önemli ölçümlerdir.

İnternet sitenize yeni bir ziyaretçi edinmenin maliyet ve çabası sıklıkla yüksektir, bu yüzden bir kez sitenize geldiklerinde güçlü bir yatırım getirisi elde etmek için kalacaklarından ve çeşitli sayfaları görüntülediklerinden emin olmak istersiniz.

Sayfaların daha hızlı yüklenmesi, onların daha fazla sayfayı görüntüleyeceği ve hem reklam hem sitenize dönüş ihtimali açısından değerli bir ziyaretçi olma ihtimallerini artırır.

Hemen çıkma oranı, sitenize gelen ve sadece bir sayfa görüntüledikten sonra ayrılan ziyaretçilerin yüzdeliğidir.

Bu ölçüm, sayfa içeriği, sayfa tasarımı ve sayfa içeriğinizin arama terimi ya da ziyaretçileri internet sitenize getiren reklam ile nasıl ilişkili olduğu dahil olmak üzere birçok faktörden etkilenebilir.

Sayfa hızı da hemen çıkma oranını etkilemektedir ve internet sitenizde yalnızca bir sayfayı ziyaret ettikleri için o ilk sayfanın yükleme süresi son derece önemlidir.

Eğer bir ziyaretçi daha önce internet sitenize hiç gelmediyse, internet sunucunuz veya önbellek sunucunuzdan tüm varlıkları toplamaları gerekecektir.

Çok yavaş bir ilk bayt zamanı (TTFB – time to first byte) veya oluşum süresinin başlangıcı, ziyaretçilerinizin daha ilk sayfa yüklenmeden önce internet sitenizden ayrılması anlamına gelebilir.

Bu gönderideki veriler, sayfa hızının hem hemen çıkma oranı hem de görüntülenen sayfa sayısı üzerinde net bir etkisi olduğunu göstermektedir, ancak her internet sitesinin farklı olduğu ve içerik, tasarım ve genel kullanıcı deneyiminin de bu ölçümleri etkileyeceğini unutmamak önemlidir.

NOT: Bu yazının hazırlanmasında section.io çalışması ve verileri temel alınmıştır.

TurboPak - Web Sitenizi Hızlandırın